Turistika


TURISTIKA V NÁRODNOM PARKU VEĽKÁ FATRA

Trasy vhodné len pre pešiu turistiku:

 • Donovaly - sedlo Veľký Šturec - hotel pod Šturcom
 • Donovaly - Zvolen - Donovaly
 • Donovaly - Zvolen - Malý Zvolen - Donovaly
 • Donovaly - Zvolen - Malý Zvolen - Liptovské Revúce
 • Donovaly - Polianka - Kečka - Donovaly. Trasa prechádza cez PR Štrosy
 • Donovaly - Polianka - Kečka - Handliarka - Kozí chrbát - Hiadeľské sedlo - Donovaly Trasa prechádza cez PR Štrosy
 • Donovaly - Polianka - Kečka - Handliarka - Kozí chrbát - Hiadeľské sedlo - Sedlo pod Babou - Korytnica kúpele. Trasa prechádza cez PR Štrosy a Kozí chrbát.
 • Donovaly - Žarnovka - Donovaly
 • Donovaly - Bully - Kalište - Donovaly
 • Donovaly - Bully - Pri javore - Na kráme - Donovaly
 • Donovaly - Šachtička
 • Donovaly - Šachtička - Hrádok - Bučičie - Sásová
 • Donovaly - Jelenská skala - Staré Hory
 • Donovaly - Jelenská skala - Šachtička
 • V trase Donovaly - Šachtička - Sásová je inštalovaný náučný chodník s osemnástimi tabuľami (živočíšstvo, rastlinstvo, lesné spoločenstvá, technické pamiatky).

Trasy vhodné pre cykloturistiku:

 • Donovaly - Polianka - Kečka - Donovaly. Trasa prechádza cez PR Štrosy
 • Donovaly - Polianka - Kečka - Handliarka - popod Kozí chrbát - Hiadeľské sedlo - Donovaly Trasa prechádza cez PR Štrosy
 • Donovaly - Polianka - Kečka - Handliarka - popod Kozí chrbát - Hiadeľské sedlo - Sedlo pod Babou - Korytnica kúpele. Trasa prechádza cez PR Štrosy a popod Kozí chrbát
 • Donovaly - Žarnovka - Donovaly
 • Donovaly - Bully - Kalište - Donovaly
 • Donovaly - Bully - Pri javore - Na kráme - Donovaly
 • Donovaly - Šachtička
 • Donovaly - Šachtička - Hrádok - Bučičie - Sásová

TURISTIKA V NÁRODNOM PARKU MALÁ FATRA

Trasy vhodné pre pešiu turistiku:

 • Náučný chodník Hrebeňom Veľkej Fatry (Líšky - Krížna - Ostredok - pod Suchým vrchom - Kýšky - Ploská - chata pod Borišovom) - trasa je identická s červeno značkovaným turistickým chodníkom
 • Chata pod Borišovom - Ploská - Kýšky - Suchý vrch - Ostredok - Krížna – Prašnické sedlo – Šturec – Zvolen – Donovaly
 • Jelenec - Prašnica - Prašnické sedlo - Suchá dolina
 • Staré hory - Poľana Kohútová - Majerova skala - Líška - Krížna – Donovaly
 • Staré Hory - Dolná Turecká - Salašky - Malá Ramžiná - hrebeň Malej Krížnej - Kráľova studňa
 • Staré Hory – Japeň
 • Liptovské Revúce - Magury - sedlo Ploskej – Ploská
 • Liptovské Revúce - Zelená dolina - poľana Radovô - salaš pod Kýškami – Kýšky
 • Chata pod Borišovom - sedlo Ploskej - pramene pod Čiernym kameňom - Rakytovské sedlo - Rakytov (zelená značka) a ďalej do Ružomberka
 • Ľubochnianska dolina - horáreň Rakytov - pramene pod Čiernym kameňom - Malá Turecká - Liptovské Revúce
 • Donovaly - Zvolen - Liptovské Revúce
 • Staré Hory - Turecká - Malá Krížna – Japeň
 • Liptovské Revúce - Suchá dolina - Rybovské sedlo

Trasy vhodné pre cykloturistiku:

 • červená trasa č. 2416 (Ružomberok - Liptovská Osada)
 • zelená trasa č. 033 (Ružomberok - Vlkolínec - Jazierce)
 • modrá trasa č. 2417 (Ružomberok - Podsuchá - Smrekovica - Ružomberok)

Trasy vhodné pre cykloturistiku v blízkosti Donovál:

 • Dolný Harmanec - Horný Harmanec - Zalámavá dolina - zvážnica k Horskému hotelu Kráľova studňa - Pánska koliba - Bystrická dolina - Dolný Harmanec
 • Horný Harmanec - ústie Zalámanej doliny - zvážnica (stará cesta) do sedla Malý Šturec
 • Staré Hory - Turecká dolina – Salašky
 • Staré Hory - Hotel pod Šturcom - sedlo Veľký Šturec - do Vyšnej Revúcej - Suchá dolina
 • Horný Jelenec - Jelenecká dolina - nad osadou Rybô zvážnicou do Dolného Jelenca - Prašnické sedlo – Vyšná Revúca
 • spevnené plochy pri hoteli Kráľová studňa
 • Salašky a obec Turecká, osady Horný Jelenec, Valentová, Rybô
 • Staré Hory - osada Rybô - Rybovské sedlo - Líška - vrchol Krížna - Kráľova studňa - Bystrická dolina - Dolný Harmanec
 • doliny a poľné cesty (Pilná, Stará robota, Veľká Turecká, Veľká Rakytová, Malá Rakytová) v k.ú. Liptovské Revúce
 • alúvium rieky Revúca, dolina Teplô (k.ú. Liptovské Revúce) po prielom Teplého potoka (mimo chránený areál Revúca)
 • Skalná dolina po rampu a alúvium Revúcej (k.ú. Liptovská Osada)